Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294031106

Název akce:
Webcast – Cenový předpis MZ ČR k cenovým kalkulacím výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
Typ akce:
Webcast
Kód akce:
294031106
Datum a čas konání:
07.03.2023 12:00 - 07.05.2023 23:59
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
800 Kč (33 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékařská a nelékařská zdravotnická povolání.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.
Lektoři:
PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.
prof. Ing. Mgr. DLOUHÝ Martin, Dr., MSc.
doc. MUDr. PETRÁKOVÁ Alena, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Cenový předpis MZ ČR k cenovým kalkulacím výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, diskuse, příklady z praxe, doporučení, spolupráce s FS.

Další možnosti