Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 206031120

Název akce:
Specializační odborná stáž v rámci nástavbového oboru perinatologie a fetomaternální medicína
Typ akce:
Specializační odborná stáž
Kód akce:
206031120
Datum konání:
(termín dle dohody se školitelem)
Místo konání:
Stáž je realizována na jednom z pracovišť konzorcia pro realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu perinatologie a fetomaternální medicína: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 - Podolí; Gynekologicko-porodnická klinka VFN, Apolinářská 18, Praha 2
Cena:
900,- Kč za den

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře v přípravě v nástavbovém oboru perinatologie a fetomaternální medicína. Podmínkou je specializovaná způsobilost oboru gynekologie a porodnictví.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví
Vedoucí:
doc. MUDr. MĚCHUROVÁ Alena, CSc.
MUDr. VELEBIL Petr, CSc.
prof. MUDr. KROFTA Ladislav, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Diagnostika a léčba poruch těhotenství a porodu ve smyslu vzdělávacího programu oboru perinatologie a fetomaternální medicína.
Upřesnění:
Délka trvání stáže 24 měsíců.

Další možnosti