Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 203121271

Název akce:
Webcast – Covid-19 aktuálně (epidemiologie, patofyziologie, klinický obraz a terapie)
Typ akce:
Mimořádný webcast
Kód akce:
203121271
Datum a čas konání:
25.06.2022 16:30 - 24.07.2022 18:30
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
450 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
všeobecné praktické lékaře, internisty, infektology, epidemiology, mikrobiology.
Tématické celky:
Interní obory, Praktické lékařství
Vedoucí:
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
Lektoři:
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Cílem vzdělávací akce je poskytnout posluchači souhrnné a aktuální informace o epidemiologii, patofyziologii, klinickém průběhu a terapii infekce covid-19. Posluchač se dozví, jaký je epidemiologický význam cirkulujících subvariant BA.4 a BA.5, co víme o přenosu infekce, jak jsou definovány rizikové skupiny, jak byl aktualizován nový doporučený postup SIL ČLS JEP, která antivirotika lze užít v terapii infekce, jaký je význam imunomodulační léčby, případně jaká je role monoklonálních protilátek v profylaxi a léčbě infekce. Webcast poskytuje účastníkovi komplexní informace o dané problematice doplněné o nově publikované poznatky.

Další možnosti