Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207222270

Název akce:
Specializační kurz – Pracovní lékařství
Typ akce:
Mimořádný specializační kurz
Kód akce:
207222270
Datum a čas konání:
12.09.2022 8:00 - 16.09.2022
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, 140 00
Cena:
8000 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře zařazené do oboru pracovní lékařství.
Vedoucí:
MUDr. MALINOVÁ Jana, MBA
Lektoři:
doc. MUDr. NAKLÁDALOVÁ Marie, Ph.D.
MUDr. HLÁVKOVÁ Jana
prof.MUDr. TUČEK Milan, CSc.
MUDr. MALINOVÁ Jana, MBA
MUDr. VYŠATOVÁ Michaela
MUDr. KLEPIŠ Petr
MUDr. LIPŠOVÁ Vladimíra
MUDr. KLUSÁČKOVÁ Pavlína, Ph.D.
Ing. MATHAUSEROVÁ Zuzana
RNDr. MRÁZ Jaroslav, CSc.
doc. MUDr. KNEIDLOVÁ Monika, CSc.
Ing. KRESL David
doc. Ing. JELÍNEK Lukáš, Ph.D.
Prof. MUDr. PELCLOVÁ Daniela, CSc.
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
PharmDr. ŠESTÁK Vít, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Pracovní lékařství a pracovnělékařské služby, orgány ochrany veřejného zdraví, legislativa oboru. Analýza rizik při práci, kategorizace prací. Hodnocení, měření a působení na organismus (hluk, vibrace, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, prach, chemické látky, jednostranná, dlouhodobá a nadměrná zátěž a biologičtí činitelé). Fyziologie práce, základy ergonomie. Vyšetřovací metody. Zdravotní charakteristika vybraných prací Posuzování zdravotní způsobilosti k práci (mladistvých, žen, starších pracovníků, agenturních zaměstnanců a vybraných profesí). Poškození zdraví z práce, nemoci a ohrožení nemocí z povolání.

Další možnosti