Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238022101

Název akce:
E-kurz – Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb
Typ akce:
E-kurz
Kód akce:
238022101
Datum a čas konání:
15.09.2022 8:00 - 31.12.2022 23:59
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
350 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
zdravotnické pracovníky, lékaře i nelékaře, a další pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb, kteří pracují se zdravotnickou dokumentací a dalšími osobními údaji. Obecné nařízení EU (GDPR) ukládá zaměstnavatelům povinnost proškolit v problematice všechny své zaměstnance.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Cílem kurzu je seznámit se se základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Kurz obsahuje tři lekce shodné struktury. Průchod studijními materiály je podmínkou splnění dané lekce, za splnění lekce získáváte vždy odznak. Pokud obdržíte tři odznaky za splnění jednotlivých lekcí a úspěšně absolvujete závěrečný test, získáváte certifikát za absolvování kurzu. Komunikačním prostředím e-kurzu je společné diskuzní fórum účastníků e-kurzu. Evaluačním nástrojem je dotazník pro zpětnou vazbu.
Zbývajících volných míst:
89
Poznámka:
Přihlašování na vzdělávací akci bude možné od 15.9. 2022

Další možnosti