Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 206422103

Název akce:
Specializační kurz – Genetika a biochemie časného embryonálního vývoje
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
206422103
Datum konání:
12.12.2022 - 16.12.2022
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
8000 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
účastníky specializačního vzdělávání v oboru Klinická embryologie.
Tématické celky:
Ostatní nelékařské obory
Vedoucí:
prof. MUDr. TRÁVNÍK Pavel, DrSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
DNA, chromatin, chromozómy. Koncepce genu, mutace. Translace, transkripce, exprese. Imprinting, epigenetika. Základní Mendelova pravidla dědičnosti. Genotyp a fenotyp. Monogenní choroby, letální mutace. Chromozómové abnormality. Získávání vzorku pro genetické vyšetření, izolace DNA. Cytogenetické metody – klasické a moderní. Důvody genetického vyšetření. Interpretace rodokmenu. Molekulární genetika – klasické a moderní metody. Přeměna energie v buňce. Transport látek přes membrány. Pufry, regulace pH v buňce. Faktory ovlivňující rychlost biochemických procesů. Biochemie hormonů. Chemické složení a biologické vlastnosti desinfekčních prostředků. Cytotoxické, embryotoxické a mutagenní sloučeniny.
Zbývajících volných míst:
8
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti