Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294022112

Název akce:
Webinář – Aktuality z posudkové činnosti
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
294022112
Datum a čas konání:
03.12.2022 - 9:00-12:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
800 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Ostatní lékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína
Vedoucí:
MUDr. PASTORKOVÁ Radmila
Lektoři:
MUDr. PASTORKOVÁ Radmila
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Problematika posuzování zdravotního stavu pro účely výplaty dávek nemocenského pojištění – dočasná pracovní neschopnost (DPN), ošetřování člena rodiny (OČR), dlouhodobé ošetřovné (DLO), peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Spolupráce ošetřujících lékařů a posudkových lékařů, komunikace s Okresní správou sociálního zabezpečení v oblasti posudkové činnosti Konkrétně: ošetřující lékař (OL), konzultující lékař, postup při rozhodování o vzniku DPN, OČR, DLO, průběh – jaké jsou povinnosti lékaře, ale i nemocného, kde získat informace, konzultaci, kdy je možno vystavit DPN, DLO zpětně, kdo vystavuje, jaký je průběh DPN, spolupráce se zaměstnavatelem v průběhu DPN, důvodné opakované vystavení OČR, postupy při ukončování DPN, OČR, odvolání posuzovaného nemocného při nesouhlasu s rozhodnutím o ukončením DPN, (jak postupovat z pohledu ošetřujícího lékaře), předávání pacienta do péče v průběhu DPN. Kontroly OSSZ, biologická odůvodněnost DPN, OČR, DLO. Postupy při potvrzování žádosti o PPM, případné postupy i ze strany OL při jejím zamítnutí rozhodnutím OSSZ pro nesplnění doby pojištění.
Upřesnění:
Kurz probíhá v dopoledních hodinách.

Další možnosti