Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294022107

Název akce:
Kurz – Veřejné zdravotnictví – Modul I.
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
294022107
Datum konání:
23.9.2022 - 24.9.2022
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, 140 00
Cena:
4800 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře i nelékaře se zájmem o problematiku poskytování zdravotních a sociálních služeb v ČR podle platné legislativy.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Ostatní lékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína
Vedoucí:
doc. MUDr. PETRÁKOVÁ Alena, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Modul I. je věnován úvodu do moderního veřejného zdravotnictví – „New Public Health“, vymezení základních funkcí a metod veřejného zdravotnictví, mezinárodním doporučením a standardům podle Evropské unie/Evropské komise (EU/EK), Světové zdravotnické organizace (WHO), Asociace škol veřejného zdravotnictví v evropském regionu - ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region) a Agentury pro akreditaci vzdělávání ve veřejném zdravotnictví - APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation). Jsou diskutovány otázky determinant zdraví s důrazem na sociální, ekonomické a komerční determinanty zdraví, zdravotní stav populace ČR v mezinárodním srovnání včetně predikcí do roku 2030. Součástí diskusí v tomto úvodním modulu celého kurzu jsou konkrétní kazuistiky využití poznatků veřejného zdravotnictví ve zdravotnické praxi obecně i specificky v různých lékařských oborech. Prezenční výuka bude doplněna e-learningem.

Další možnosti