Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294022105

Název akce:
Webinář – Registrace a povinnosti poskytovatele, smluvní vztahy ve zdravotnictví
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
294022105
Datum a čas konání:
07.10.2022 - 9:00-12:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
2500 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
poskytovatele zdravotních služeb, vedoucí pracovníky, vlastníky, ředitele.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Lektoři:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Provoz poskytovatele zdravotních služeb, smlouvy o poskytování a úhradě služeb se zdravotními pojišťovnami, povinnosti vůči krajským úřadům. Právní předpisy: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Vyhláška č. 134/1998 Sb., o seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Vyhláška č. 618/2006 Sb., o rámcových smlouvách. Úhradové vyhlášky a cenové předpisy Ministerstva zdravotnictví. Registrace poskytovatele zdravotních služeb, věcné, technické a personální zajištění. Povinnosti a odpovědnost poskytovatele ve vztahu k registraci. Nájem zdravotnického zařízení, spolupráce s externími poskytovateli. Tvorba smluvní sítě zdravotních pojišťoven, výběrové řízení. Smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb, povinnosti poskytovatele a pojišťovny. Úhrada zdravotních služeb dle zákona, vyhlášky o Seznamu výkonů a úhradové vyhlášky. Sjednávání individuálních úhradových ujednání.
Upřesnění:
Kurz probíhá v dopoledních hodinách.

Další možnosti