Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 209822101

Název akce:
Kurz – Hojení ran
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
209822101
Datum a čas konání:
02.11.2022 8:30 - 05.11.2022
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, 140 00
Cena:
6400 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře všech odborností se zájmem o problematiku léčby ran.
Tématické celky:
Interní obory, Ostatní lékařské obory
Vedoucí:
MUDr. BUREŠ Ivo
MUDr. FEJFAROVÁ Vladimíra, Ph.D.
doc. MUDr. VEVERKOVÁ Lenka, Ph.D.
prof. MUDr. TOPINKOVÁ Eva, CSc.
Lektoři:
MUDr. BUREŠ Ivo
MUDr. KALA GROFOVÁ Zuzana, Ph.D.
MUDr. ROZTOČIL Karel, CSc.
MUDr. SIXTA Bedřich
MUDr. DIAMANTOVÁ Dominika, Ph.D.
MUDr. PIŤHOVÁ Pavlína, Ph.D.
doc. MUDr. VEVERKOVÁ Lenka, Ph.D.
MUDr. ADÁMKOVÁ Václava
MUDr. HOLEČKOVÁ Petra, Ph.D., MBA
MUDr. STRYJA Jan, Ph.D.
MUDr. FEJFAROVÁ Vladimíra, Ph.D.
MUDr. ONIŠČENKO Boris
Bc. PEKÁRKOVÁ Hana
Mgr. KOUTNÁ Markéta, Ph.D.
MUDr. STONOVÁ Cecilie
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Fyziologie a patofyziologie vzniku a hojení ran, nehojící se rána. Moderní obvazové materiály – přehled, využití. Management léčby rány, biofilm, debridement ran. Podtlak a jiné metody lokální terapie, hyperbaroxie. Celkové aspekty léčby ran – nutrice, management bolesti atd. Problematika domácí péče, ekonomických nákladů, legislativy, pojišťoven. Diferenciální diagnostika chronických ran, problematika angiologie. Problematika specifických ran dle etiologie – syndrom diabetické nohy, venózní a ischemické defekty, úrazy, popáleniny, pooperační rány, dekubity atd.

Další možnosti