Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 208022111

Název akce:
Specializační odborná stáž – Onkochirurgie (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
Typ akce:
Specializační odborná stáž
Kód akce:
208022111
Datum konání:
(termín dle dohody se školitelem)
Místo konání:
Praha 4, Vídeňská 800, FTN, Chirurgická klinika
Cena:
4500 Kč

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře specializující se na onkochirurgii jícnu, žaludku, jater, žlučníku, žlučových cest, pankreatu, chirurgii kolorektální, včetně pánevních exenterací a HIPEC.
Tématické celky:
Chirurgické obory, Onkologické obory
Vedoucí:
doc. MUDr. ŠIMŠA Jaromír, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Denní účast na operačním sále, RTG vizitách a indikačních seminářích, včetně účasti na jednání mezioborových komisí.
Zbývajících volných míst:
2
Upřesnění:
1 týden
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti