Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 206022101

Název akce:
Specializační kurz – Základy gynekologie a porodnictví
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
206022101
Datum a čas konání:
19.09.2022 8:00 - 23.09.2022
Místo konání:
Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum ÚPMD
Cena:
8000 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře před ukončením základního kmene oboru gynekologie a porodnictví (povinný kurz dle vzdělávacího programu z roku 2018 a 2020).
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví
Vedoucí:
MUDr. KŘEPELKA Petr, Ph.D.
doc. MUDr. FEYEREISL Jaroslav, CSc.
Lektoři:
MUDr. NEUMANNOVÁ Helena, IFEPAG
MUDr. KŘEPELKA Petr, Ph.D.
MUDr. ŘEZÁČOVÁ Jitka
MUDr. SKŘENKOVÁ Jana
MUDr. KABÍČKOVÁ Edita, Ph.D.
MUDr. TURYNA Radovan, Ph.D.
prof. MUDr. KROFTA Ladislav, CSc.
MUDr. DRAHOŇOVSKÝ Jan
MUDr. HANÁČEK Jiří
MUDr. KOSOVÁ Hana, Ph.D., IFEPAG
MUDr. KRČMÁŘ Michal
doc. MUDr. MĚCHUROVÁ Alena, CSc.
MUDr. ŠAFÁŘ Petr, CSc.
MUDr. HANULÍKOVÁ Petra
prof. MUDr. STRAŇÁK Zbyněk, CSc.
MUDr. VELEBIL Petr, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz v trvání 40 výukových hodin je rozdělen na teoretickou část formou přednášek a praktickou část výcviku na trenažérech. Teoretická část kurzu je strukturována na část perinatologie a fetomaternální medicíny, gynekologie a reprodukční medicíny, onkogynekologie, urogynekologie a dětské gynekologie. Praktické části zaměřené na výcvik praktických dovedností vaginálních extrakčních operací je věnován poslední den kurzu. Kurz není zakončen testem.

Další možnosti