Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 216021270

Název akce:
Certifikovaný kurz – Nervus medianus – kondukční studie
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
216021270
Datum konání:
28.3.2022 - 31.3.2022
Místo konání:
Pardubice, Kyjevská 44, Neurologická klinika, EMG laboratoř
Cena:
6400 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
zdravotní sestry, které budou vyšetřovat motorické vedení nervus medianus. Podmínkou pro zařazení do kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry.
Tématické celky:
Obory všeobecných sester, Ostatní nelékařské obory
Vedoucí:
doc. MUDr. EHLER Edvard, CSc.,FEAN
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Celková doba vzdělávání v kurzu je 32 hodin, z toho teoretická část v rozsahu 8 hodin a praktická část v rozsahu 24 hodin. Obsahovou náplň tvoří teoretické základy vedení vzruchu nervem a převod na svalová vlákna, principy elektromyografie a kondukčních studií. Elektromyograf (a příslušenství), vlastní vyšetření kondukčních studií periferních nervů. Interpretace nálezů a výsledků. Kondukční studie v rámci onemocnění periferního nervového systému a v rámci poškození fyzikálními vlivy (přetížení, vibrace). Základní informace o posudkové problematice – seznámení s platnými právními předpisy pro stanovení rizika práce a posuzování profesní diagnózy syndromu karpálního tunelu. Kurz je zakončený testem a závěrečnou praktickou zkouškou.

Další možnosti

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat