Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207021272

Název akce:
E-kurz – Jak šetřit epidemie
Typ akce:
Mimořádný e-kurz
Kód akce:
207021272
Datum a čas konání:
01.06.2022 8:00 - 30.06.2022 23:00
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
300 Kč

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
epidemiologovy, mikrobiology a ostatní zdravotnické pracovníky, kteří potřebují být orientováni v principech šetření a potlačování epidemií.
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Petra Trojanová
E-mail: trojanova@ipvz.cz
Telefon: 271 019 297
Kmenový základ:
Není
Program:
Potlačování epidemií je jednou z hlavních povinností orgánů ochrany veřejného zdraví. Cílem kurzu je představit epidemiologické šetření jako logický postup, který má jednoznačně identifikovatelné fáze a seznámit účastníky se základními epidemiologickými nástroji, používanými při šetření a potlačování epidemií a demonstrovat jejich použitelnost na vybraných příkladech epidemiologických šetření. Kurz je doplněn výkladovým slovníkem relevantních pojmů, rozšiřujícím textem pro méně pokročilé účastníky a sériemi praktických otázek. Ukončen je závěrečným autotestem. Kurz je rozšířenou a aktualizovanou verzí e-kurzu Praktické použití epidemiologických studií.
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti