Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207021270

Název akce:
E-kurz – Vysoce nebezpečné nákazy
Typ akce:
Mimořádný e-kurz
Kód akce:
207021270
Datum a čas konání:
01.06.2022 8:00 - 30.06.2022 23:00
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
400 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře a nelékaře KHS a ZÚ, praktické lékaře, infektology, mikrobiology, a další specialisty, kteří se zabývají touto problematikou.
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Petra Trojanová
E-mail: trojanova@ipvz.cz
Telefon: 271 019 297
Kmenový základ:
Není
Program:
Globalizační problémy se plně promítají do zdravotnictví, zvláště do oblasti infekčních nemocí, kdy dochází k importu nebezpečných infekčních onemocnění do Evropy a jejich možnému šíření. Praktické znalosti o klinických projevech vysoce nebezpečných nákaz (VNN) často chybí a potíže proto působí i jejich diagnostika a především znalost epidemiologických postupů, jak preventivních, tak represivních, která se musí velmi rychle realizovat při vzniku ohnisek vysoce nebezpečných nákaz. V e-kurzu jsou probírány klinické charakteristiky nemoci, diagnostická kritéria, včetně aktuálních laboratorních, zdroje, event. rezervoáry nákaz, způsoby přenosu, riziko zavlečení, algoritmy epidemiologických opatření u vybraných příkladů vysoce virulentních nákaz globálního významu. Kurz je členěn do dvou částí. První přináší nezbytné teoretické poznatky o klinických a epidemiologických charakteristikách a je ukončen prvním autotestem. Látka k prostudování je doplněna o odkazy na zdroje rozšiřujících informací. Druhá část je orientovaná prakticky, hodnotí riziko zavlečení a rozšíření v našich podmínkách, uvádí možnosti represivních epidemiologických opatření a algoritmy správných postupů při zavlečení VNN. Je doplněna multimediálními prostředky výuky, simulační modelovou situací, ilustrující probranou problematiku, kazuistikami a proložena opět autotesty. Nabyté znalosti prověří závěrečný test. Cílem kurzu je podat přehled aktuálních a věcně správných teoretických znalostí potřebných ke správným a rychlým rozhodnutím při práci v první linii a při kontaktu s vysoce nebezpečnou nákazou.

Další možnosti