Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 220221270

Název akce:
E-kurz – Screening a krátká intervence v oblasti zneužívání návykových látek v ordinacích praktických lékařů a v další individuální poradenské péči o dospívající (pro lékaře)
Typ akce:
Mimořádný e-kurz
Kód akce:
220221270
Datum a čas konání:
01.06.2022 8:00 - 30.06.2022 23:00
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
500 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
praktické lékaře pro děti a dorost a preventivní pracovníky, kteří pracují s dospívajícími.
Vedoucí:
MUDr. KABÍČEK Pavel, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Petra Trojanová
E-mail: trojanova@ipvz.cz
Telefon: 271 019 297
Kmenový základ:
Není
Program:
V první části e-kurzu vám chceme ukázat rozsah problému zneužívání NL u naší mládeže, začlenit zneužívání NL do syndromu rizikového chování v dospívání (SRCH-D), poukázat na rizikové skupiny a naznačit škodlivost tohoto typu chování v krátkodobém i dlouhodobém pohledu na zdraví dospívajícího. Součástí první kapitoly bude také charakteristika jednotlivých fází zneužívání NL na cestě do závislosti. V druhé části si více přiblížíme metodu screeningu a krátké intervence, tedy jak a kdy s dospívajícím o těchto záležitostech mluvit a jak jej motivovat ke změně eventuálního rizikového chování. Procvičíme si fáze motivace dospívajícího ke změně podle diagramu Jamese Prochasky a Carla DiClementeho a ukážeme si vhodné aktivity, jimiž adolescenta v nastoupené změně posilovat. Třetí část již bude věnována procvičení konkrétních modelových situací v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) s provedením psycho-sociálního screeningu, vyhodnocením dotazníku CRAFFT a podle něj pak následně s posílením abstinenčního chování a eventuálně správným provedením krátké intervence při podezření na experimentování s NL, při podezření na škodlivé užívání nebo při podezření na závislost.

Další možnosti