Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238021270

Název akce:
E-kurz – Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb
Typ akce:
Mimořádný e-kurz
Kód akce:
238021270
Datum a čas konání:
01.04.2022 8:00 - 30.04.2022 23:00
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
350 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
zdravotnické pracovníky, lékaře i nelékaře, a další pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb, kteří pracují se zdravotnickou dokumentací a dalšími osobními údaji. Obecné nařízení EU (GDPR) ukládá zaměstnavatelům povinnost proškolit v problematice všechny své zaměstnance.
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Petra Trojanová
E-mail: trojanova@ipvz.cz
Telefon: 271 019 297
Kmenový základ:
Není
Program:
Cílem kurzu je seznámit se se základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Kurz obsahuje tři lekce shodné struktury. Průchod studijními materiály je podmínkou splnění dané lekce, za splnění lekce získáváte vždy odznak. Pokud obdržíte tři odznaky za splnění jednotlivých lekcí a úspěšně absolvujete závěrečný test, získáváte certifikát za absolvování kurzu. Certifikát vám zašleme. Komunikačním prostředím e-kurzu je společné diskuzní fórum účastníků e-kurzu. Evaluačním nástrojem je dotazník pro zpětnou vazbu.

Další možnosti