Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213121102

Název akce:
Specializační webcast – Racionální farmakoterapie antibiotiky (ATB)
Typ akce:
Specializační webcast
Kód akce:
213121102
Datum a čas konání:
11.05.2022 8:00 - 24.05.2022 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
3200 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty zařazené do oboru klinická farmacie.
Tématické celky:
Farmaceutické obory
Vedoucí:
PharmDr. MURÍNOVÁ Irena
PharmDr. FARSOVÁ Vojtěška, Ph.D.
PharmDr. Mgr. NOVÁK Zdeněk, Ph.D.
Lektoři:
MUDr. VLACHOVÁ Kateřina
Doc.MUDr. ROZSYPAL Hanuš, CSc.
MUDr. HOLEČKOVÁ Petra, Ph.D., MBA
PharmDr. HALAČOVÁ Milada, PhD.
MUDr. BERGEROVÁ Tamara
PharmDr. GREGOROVÁ Jana, Ph.D.
Prof. Ing. HRABÁK Jaroslav, Ph.D.
MUDr. ŠOTOLA Michal
MUDr. ŠTEFAN Marek, MBA
PharmDr. HARTINGER Jan, Ph.D.
MUDr. ŘEZÁČ David
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz se skládá ze tří částí: 1) online webcast v rozsahu 16 hodin, na jeho shlédnutí má mít účastník 14 dní, poté následuje: 2) online workshop - je koncipován jako online diskuse účastníků, garantů, příp. vybraných přednášejících webcastu, během dvouhodinového workshopu by měly být doplněny důležité body k probírané problematice a zodpovězeny případné dotazy, termín konání online workshopu obdrží účastníci v pozvánce k webcastu; 3) prezenční workshop - zbývajících 6 hodin je součástí týdenního kazuistického (jarního) kurzu, který proběhne vždy prezenční formou, v tomto případě v březnu 2023. Kurz bude uznán pouze v případě splnění všech jeho částí. Program:Racionální používání antibiotik, sledování průběhu léčby, nežádoucí účinky.

Další možnosti