Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213121101

Název akce:
Specializační webcast – Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody
Typ akce:
Specializační webcast
Kód akce:
213121101
Datum a čas konání:
13.04.2022 8:00 - 28.04.2022 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
3200 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty zařazené do oboru klinická farmacie.
Tématické celky:
Farmaceutické obory
Vedoucí:
PharmDr. GREGOROVÁ Jana, Ph.D.
PharmDr. LINHARTOVÁ Alena
Lektoři:
MUDr. LYEROVÁ Ladislava, CSc.
MUDr. HOLEČKOVÁ Petra, Ph.D., MBA
MUDr. ŠÁLEK Tomáš, Ph.D.
PharmDr. GREGOROVÁ Jana, Ph.D.
PharmDr. HARTINGER Jan, Ph.D.
PharmDr DVOŘÁČKOVÁ Eliška, PhD
MUDr. SCHMALZ Michal
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz se skládá ze tří částí: 1) online webcast v rozsahu 16 hodin, na jeho shlédnutí má mít účastník 14 dní, poté následuje: 2) online workshop - je koncipován jako online diskuse účastníků, garantů, příp. vybraných přednášejících webcastu, během dvouhodinového workshopu by měly být doplněny důležité body k probírané problematice a zodpovězeny případné dotazy, termín konání online workshopu obdrží účastníci v pozvánce k webcastu; 3) prezenční workshop - zbývajících 6 hodin je součástí týdenního kazuistického (jarního) kurzu, který proběhne vždy prezenční formou, v tomto případě v březnu 2023. Kurz bude uznán pouze v případě splnění všech jeho částí. Program: Farmakoterapie, eliminační metody.

Další možnosti