Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 214021104

Název akce:
Kurz – Antibiotická rezistence bakterií
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
214021104
Datum a čas konání:
02.06.2022 9:00 - 03.06.2022
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
3200 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře/nelékaře mikrobiology, všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost.
Tématické celky:
Pediatrické obory, Praktické lékařství, Biomedicínské a technologické obory
Vedoucí:
Prof. Ing. HRABÁK Jaroslav, Ph.D.
RNDr. URBÁŠKOVÁ Pavla, CSc.
Lektoři:
RNDr. URBÁŠKOVÁ Pavla, CSc.
Doc. MUDr. ŽEMLIČKOVÁ Helena, Ph.D.
Mgr. JAKUBŮ Vladislav
Prof. Ing. HRABÁK Jaroslav, Ph.D.
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
Mgr. CHUDĚJOVÁ Kateřina, Ph.D.
doc. RNDr. DOLEJSKÁ Monika, Ph.D.
MUDr. ŠRÁMKOVÁ Anna, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Alena Vávrová
E-mail: vavrova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 455
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz je zaměřen na problematiku vyšetření bakteriální citlivosti k antibiotikům. V části zaměřené na správnou laboratorní praxi bude diskutována aktuální problematika doporučení EUCAST, včetně nových přístupů v interpretaci kategorií. Zároveň bude zmíněna problematika vyšetření citlivosti na antibiotika tam, kde to je obtížné. Budou rovněž prezentovány výsledky národních programů surveillance antibiotické rezistence, včetně programu EARS-Net. Klinické přednášky budou věnovány farmakologické problematice antibiotické terapie.

Další možnosti

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat