Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294021113

Název akce:
Webinář – Nákup léčiv a zdravotnických prostředků, cenová regulace
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
294021113
Datum a čas konání:
10.06.2022 - 9:00-12:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
2500 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
provozovatele lékáren, poskytovatele zdravotních služeb, vedoucí pracovníky, vlastníky, ředitele.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Lektoři:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Marie Ponomarenko, Ph.D.
E-mail: ponomarenko@ipvz.cz
Telefon: 271 019 227
Kmenový základ:
Není
Program:
Provoz lékárny a distributora, právní regulace lékového trhu, cenová regulace léčiv a zdravotnických prostředků, obchodní přirážka a bonusy, regulace reklamy. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a prováděcí vyhlášky. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přehled právní regulace trhu léčiv a zdravotnických prostředků. Postavení výrobce, držitele registrace, distributora a lékárny dle zákona o léčivech. Registrace léčiv, použití léčivých přípravků neregistrovaných a „off-label.“ Výdej léčiv na recept a na žádanku, elektronický recept. Cenová regulace léčiv, cena původce, obchodní přirážka, slevy a bonusy. Regulace výše a podmínek úhrady léčiv a zdravotnických prostředků. Problematika veřejných zakázek a obchodního tajemství v oblasti zdravotnických nákupů. Regulace reklamy na léčivé přípravky, reklama cílená na odbornou a laickou veřejnost.

Soubory ke stažení

Další možnosti