Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213021103

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů a je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti.

Projekt je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. Lze podpořit i farmaceuty zařazené do lékárenského základního kmene po 1. 7. 2017. Pravidla pro plnění podmínek projektu zůstávají stejná.

V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech).

Podmínkou vstupu do projektových vzdělávacích aktivit je naplnění bagatelní podpory 40 hod, tzn., že účastník musí absolvovat 40 hodin vzdělávání.

Kurzy je možné kombinovat tak, aby účastník dosáhl minimálně 40 hod výuky během tří let. Účastníci mohou dosáhnout více hodin, avšak nemůžou absolvovat méně. 40 hodin výuky lze dosáhnout i absolvováním určité vzdělávací akce ze společného základu a následně k tomu další vzdělávací akce ze specializovaného výcviku. Pokud by se chtěl do projektu zařadit zájemce o obor Klinická farmacie, je pro něj určena povinnost v rámci společného základu absolvovat min. 40 hodin vzdělávání. Povinností na vstupu do projektu je vyplnění „Monitorovací list podpořené osoby“, který je povinným dokumentem MPSV souvisejícím s realizací projektu.

Název akce:
Specializační kurz v lékárenství – PROJEKT
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
213021103
Datum a čas konání:
31.01.2022 8:30 - 04.02.2022
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
0 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty v přípravě k atestaci z veřejného lékárenství zařazené do oboru nejpozději 30.6.2017.
Tématické celky:
Farmaceutické obory
Vedoucí:
PharmDr. Ing. et Ing. ŠKVOR Pavel, MBA
Lektoři:
PharmDr. GRODZA Pavel
PharmDr. LÁNOVÁ Ivana
Mgr. ŠNAJDROVÁ Hana
PharmDr. Ing. et Ing. ŠKVOR Pavel, MBA
PharmDr. ŠIMONOVÁ Eva
PharmDr. LINHARTOVÁ Alena
MUDr. KUTINOVÁ CANOVÁ Nikolina, Ph.D.
PharmDr. PANCOVÁ Marcela
PharmDr. KLOVRZOVÁ Sylva, Ph.D.
PharmDr. ČERNÝ Dalibor, Ph.D.
MUDr. HANULÍKOVÁ Petra
PharmDr. DUNDELOVÁ Lenka
doc.PharmDr. MALÝ Josef, Ph.D.
Mgr. ŠŤASTNÁ KOBLIHOVÁ Helena
doc. Pharm. Dr. GAJDZIOK Jan, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Vybrané kapitoly z obecné a speciální farmakologie. Nově registrované hromadně vyráběné léčivé přípravky a jejich použití v terapii. Nežádoucí účinky a interakce léčiv. Individuální a soustředěná příprava léčivých přípravků. Řízení a ekonomika lékáren. Dispenzační činnost v lékárnách. Kurz je ukončen testem.

Další možnosti

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat