Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 222221108

Název akce:
Kurz – Test agresivity TABaK
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
222221108
Datum a čas konání:
31.03.2022 9:00 - 01.04.2022
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
3200 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
klinické psychology a psychology se zájmem o danou problematiku.
Tématické celky:
Psychologie
Vedoucí:
PhDr. KLUBERT Peter, PhD.
Lektoři:
PhDr. KLUBERT Peter, PhD.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
TABaK je obrázková projektivní technika určená k posuzování agresivity. Je založena na principech Gestalt terapie. Tento přístup zaznamenává a rozlišuje různé modality agresivních projevů z hlediska chápání agresivity jako polaritní vlastnosti ve smyslu potlačení (stažení se), resp. Projevení agresivity navenek. Agresivita je chápána jako způsob kontaktování se s prostředím. Test se vyhodnocuje jak kvantitativně, tak i kvalitativně, což umožňuje individuální posuzování. Chápání agresivity zde nepředstavuje volbu dobrý - špatný nebo silný - slabý. Představuje prostor pro různé modality agresivních projevů ve vztahu k aktuální situaci, která se odehrává v organismicko-environmentálním poli. Směřování k jednomu, či druhému pólu, je komplementární – význam jednoho pólu je vázaný na existenci pólu opačného. Dosavadní zkušenosti s testem naznačují i jeho možné využití při terapii lidí s násilným chováním. Program: 1. den: Představení metod TABaK a TABaK-C;Vysvětlení teoretických základů; Vysvětlení signování, kvantitativních výpočtů a norem;Nácvik signování protokolů 2. den: Nácvik signování na ukázkových protokolech běžné populace, lidí odsouzených za násilné trestné činy, šikanovaných a zneužívaných lidí;Interpretace výsledků;Návrhy terapeutických postupů

Další možnosti