Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 210321109

Název akce:
Odborná stáž – Intervence u onemocnění pleury – pleurální punkce, drenáž hrudníku, perkutánní biopsie pleury, pleuroskopie, torakoskopie, pleurodéza
Typ akce:
Odborná stáž
Kód akce:
210321109
Datum konání:
17.1.2022 - 21.1.2022
Místo konání:
Olomouc, I. P. Pavlova 6, FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP, Centrum simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností
Cena:
4500 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
pneumology, internisty, event. intenzivisty.
Tématické celky:
Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory
Vedoucí:
MUDr. JAKUBEC Petr, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Anatomie, fyziologie, patologie pleury, diagnostické a terapeutické postupy u onemocnění pleury (neinvazivní, invazivní). Teoretická, praktická část, nácvik na simulátorech.
Upřesnění:
Případně se lze se školitelem domluvit na jiném termínu.

Další možnosti