Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207221101

Název akce:
Kurz – Základy pracovního lékařství – 1. část, 1. – 6. lekce
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
207221101
Datum a čas konání:
15.01.2022 9:00 - 16.01.2022
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
19200 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře se specializací v oboru všeobecné praktické lékařství popřípadě i jiných oborů. Kurz je určen jako příprava pro výkon pracovnělékařské služby. Kurz je pokračovací, délka kurzu je 10 lekcí, první část probíhá v lednu–červnu, druhá část proběhne v září–prosinci 2022. Po splnění požadavků a absolvování závěrečného pohovoru bude vydáno osvědčení o absolvování tohoto kurzu.
Tématické celky:
Praktické lékařství
Vedoucí:
MUDr. KLUSÁČKOVÁ Pavlína, Ph.D.
MUDr. MALINOVÁ Jana, Ph.D,MBA
Lektoři:
MUDr. PAVLÍČKOVÁ Kateřina
MUDr. RÁŽOVÁ Jarmila, Ph.D.
prof.MUDr. TUČEK Milan, CSc.
MUDr. KLUSÁČKOVÁ Pavlína, Ph.D.
MUDr. VOTAVOVÁ Monika
JUDr. ŠUBRT Bořivoj
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Náplň a koncepce pracovního lékařství, legislativa oboru. Vztah práce a zdraví. Kategorizace prací. Analýza rizik. Preventivní prohlídky. Fyziologie práce. Psychologie práce. Základy ergonomie. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Vyšetřovací metody. Nemoci z povolání. Chemické látky v pracovním prostředí. Fyzikální faktory pracovního prostředí.
Upřesnění:
Účastnický poplatek ve výši 19 200,- Kč za všech 6 lekcí bude zaplacen před zahájením kurzu.

Další možnosti