Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 211021104

Název akce:
Specializační webinář v klinické biochemii – Modul 2
Typ akce:
Specializační webinář
Kód akce:
211021104
Datum a čas konání:
21.03.2022 8:00 - 24.03.2022 18:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
YouTube, Zoom
Cena:
5800 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
klinické bioanalytiky ve specializační přípravě v oboru klinické biochemie, případně pro lékaře před atestací z klinické biochemie.
Tématické celky:
Zobrazovací a laboratorní metody, Biomedicínské a technologické obory
Vedoucí:
doc. Ing. SPRINGER Drahomíra, Ph.D.
Lektoři:
Ing. ŠPRONGL Luděk
Ing. VÁVROVÁ Jaroslava, Ph.D.
MUDr. VANÍČKOVÁ Zdislava
doc. Ing. KOTAŠKA Karel, Ph.D.
Mgr. FÁTOROVÁ Ilona
doc. Ing. KLAPKOVÁ Eva, Ph.D.
doc. Ing. SPRINGER Drahomíra, Ph.D.
RNDr. SADÍLEK Petr, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Eva Chárová
E-mail: charova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 461
Kmenový základ:
Není
Program:
Aplikace imunoanalytických metod. Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Cholesterol, fosfolipidy, triacylglyceroly, mastné kyseliny, lipoproteiny, apolipoproteiny. Stanovení iontů. Celková bílkovina, albumin, fibrinogen. Aminokyseliny, specifické proteiny. Volné kyslíkové radikály. Fyzikální vyšetření moče: bílkoviny, cukry, ketolátky, porfyriny, žlučová barviva, osmolalita moče, dusitany, mikroskopie moče, průtoková cytometrie. Konkrementy. Enzymy. Stanovení železa (siderocyty, sideroblasty, siderofágy). Laboratorní hodnoty některých základních typů anémií. Některé vybrané patologické nálezy v nátěrech periferní krve. Antitrombotická léčba a možnosti jejího monitorování.

Soubory ke stažení

Další možnosti