Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 332012273

Název akce:
E-kurz – Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence
Typ akce:
Mimořádný e-kurz
Kód akce:
332012273
Datum a čas konání:
01.12.2021 8:00 - 31.12.2021 23:00
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
200 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, kteří pracují na novorozeneckých odděleních a pro ty, kteří jsou ve styku s novorozencem (anesteziologové, porodníci, dětští lékaři, lékaři záchranné služby apod.).
Vedoucí:
Mgr. HRDLIČKOVÁ Soňa
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Bc. Jana Kubová, DiS.
E-mail: kubova@ipvz.cz
Telefon: 271 019 297
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí, které posluchačům umožní efektivní zvládnutí praktických situací, se kterými se mohou při poskytování zdravotní péče novorozencům setkat. Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje jak lékaře, tak nelékařské profese v oblasti resuscitace novorozenců a následné péče o tyto děti. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu. E-kurz je obohacením studia problematiky resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence. Učební text je doplněn o: • Obrazovou dokumentaci /obrázky, tabulky a grafy/ • Seznam literatury • Závěrečný test

Další možnosti