Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207012271

Název akce:
E-kurz – Základy obecné epidemiologie
Typ akce:
Mimořádný e-kurz
Kód akce:
207012271
Datum a čas konání:
01.08.2021 8:00 - 31.08.2021 23:00
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
300 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře všech oborů, kteří se angažují v aplikovaném lékařském výzkumu nebo se alespoň chtějí zdokonalit v objektivním posuzování výsledků epidemiologických studií prezentovaných v odborné literatuře.
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Petra Trojanová
E-mail: trojanova@ipvz.cz
Telefon: 271 019 227
Kmenový základ:
Není
Program:
Absolvent e-kurzu se bude spolehlivě orientovat v aktuálních vědeckých informacích prezentovaných v odborné literatuře. Bude si kriticky vybírat kvalitní informace, posuzovat je, a také je využívat v klinické praxi. Bude znát základní epidemiologické ukazatele vztahu mezi expozicí a následkem. Bude vhodně identifikovat zdroje systematických chyb (bias) a zavádějících faktorů (confounding) při plánování, resp. hodnocení epidemiologických studií, znát způsoby jejich eliminace. Posoudí roli náhody v ovlivnění prezentovaného výsledku. Navrhne vhodnou epidemiologickou studii k efektivní identifikaci faktorů ovlivňujících riziko vzniku daného onemocnění, zdůvodní výhody a nevýhody různých designů epidemiologických studií.

Další možnosti