Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 232112101

Název akce:
Kurz – Forenzní histopatologie
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
232112101
Datum konání:
16.12.2021 - 17.12.2021
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
3200 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
soudní lékaře a patology.
Tématické celky:
Psychiatrie, Ostatní lékařské obory
Vedoucí:
prof. MUDr. HEJNA Petr, Ph.D., MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Vybrané kapitoly forenzní histopatologie včetně nejnovějších trendů v oboru, interpretace histopatologických nálezů v soudnělékařské diagnostice a spolupráce soudních lékařů s patology. Úvodní část bude věnována významu histopatologie v soudnělékařské diagnostice a optimální strategii nekroptického vyšetřování tkání včetně hodnocení a interpretace mikroskopických nálezů. V další části odborného programu zazní sdělení věnovaná forenzní histopatologii nejdůležitějších orgánových systémů (kardiovaskulární, dýchací a nervová soustava), resp. prezentace zaměřené na význam a využití histopatologie v soudnělékařské diagnostice poranění elektrickým proudem, utonutí, udušení, úmrtí v souvislosti s působením teplotních extrémů a drogovou závislostí. Součástí dalších samostatných přednášek bude také problematika aplikace forenzní (imuno)histopatologie v soudnělékařské praxi včetně určování stáří poranění a využití histopatologie v diferenciální diagnostice úmrtí v kojeneckém věku. Kazuistiky.
Zbývajících volných míst:
48
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti