Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294012116

Název akce:
Webinář – Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
294012116
Datum a čas konání:
02.12.2021 - 9:00-12:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
2500 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
poskytovatele zdravotních služeb, lékaře, nižší zdravotnický personál.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Lektoři:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Vlasta Prosecká
E-mail: prosecka@ipvz.cz
Telefon: 271 019 335
Kmenový základ:
Není
Program:
Povinnosti poskytovatele při vedení zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách. Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a ochrana osobních údajů. Povinný obsah zdravotnické dokumentace. Zdravotnická dokumentace a zajištění návaznosti péče. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování kopií (pacient, pozůstalí atd.). Povinná mlčenlivost a výjimky z ní (oznamovací trestné činy, sociálně-právní ochrana dětí atd.). Právní odpovědnost při nesprávně vedené zdravotnické dokumentaci, dokumentace jako důkazní prostředek v soudním řízení.

Soubory ke stažení

Program kurzu (46 KB)

Další možnosti