Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294012115

Název akce:
Kurz – Právní spory s pacienty, odpovědnost ve zdravotnictví
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
294012115
Datum a čas konání:
09.11.2021 - 9:00
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Cena:
2500 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je káva během přestávky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
poskytovatele zdravotních služeb, vedoucí pracovníky, vlastníky, ředitele.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Lektoři:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Vlasta Prosecká
E-mail: prosecka@ipvz.cz
Telefon: 271 019 335
Kmenový základ:
Není
Program:
Vyřizování stížností, soudní spory o náhradu škody, trestní a disciplinární odpovědnost zdravotníka, odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon č. 220/1991 Sb., „komorový zákon". Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Povinnost postupovat „lege artis“, doporučené medicínské postupy a jejich závaznost. Náhrady škody ve zdravotnictví, podmínky odpovědnosti poskytovatele. Pojištění profesní odpovědnosti, pojistná smlouva, možnost mimosoudního řešení sporů. Trestní odpovědnost zdravotníka, trestní odpovědnost právnických osob. Vyřizování stížností – postup podle zákona o zdravotních službách. Disciplinární odpovědnost, řízení před profesními komorami. Odpovědnost podle zákona o léčivech a zákona o zdravotnických prostředcích.

Soubory ke stažení

Program kurzu (46 KB)

Další možnosti