Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294012114

Název akce:
Webinář – Informovaný souhlas, práva a povinnosti pacientů
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
294012114
Datum a čas konání:
04.11.2021 - 9:00-12:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
2500 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, sestry, vedoucí pracovníky, management.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Lektoři:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Vlasta Prosecká
E-mail: prosecka@ipvz.cz
Telefon: 271 019 335
Kmenový základ:
Není
Program:
Komunikace s pacientem, poučení a informovaný souhlas, práva a povinnosti pacientů podle zákona o zdravotních službách. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Smluvní vztah lékař – pacient podle nového občanského zákoníku. Obsah a forma poučení pacienta, informovaný souhlas. Práva a povinnosti pacienta podle zákona o zdravotních službách. Děti a pacienti s omezenou svéprávností, práva a povinnosti zákonných zástupců. Dříve vyslovená přání a jejich závaznost pro lékaře. Pojem vnitřního řádu poskytovatele, závaznost povinností pro pacienty a návštěvy. Pacienti samoplátci, poučení o ceně služeb a povinnost zaplatit cenu péče nehrazené.

Soubory ke stažení

Program (45 KB)

Další možnosti