Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 331012111

Název akce:
Specializační kurz – Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
331012111
Datum konání:
15.12.2021 - 16.12.2021
Místo konání:
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, ČVUT CIIRC
Cena:
6000 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
biomedicínské inženýry zařazené do specializačního vzdělávání se zaměřením 4.2.2 v oboru klinické inženýrství.
Tématické celky:
Biomedicínské a technologické obory
Vedoucí:
doc. Ing. LOPOT František, CSc.
Lektoři:
doc. Ing. LOPOT František, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Úloha ledvin v organismu, principy jejich funkce a parametry pro hodnocení účinnosti. Vývoj dialyzační techniky. Konstrukce hemodialyzačního přístroje. Hemodialyzátor – principy, konstrukce, účinnostní parametry. Dialyzační roztoky. Řízení tekutinové bilance u dialyzovaných nemocných. Antikoagulace – metody, režimy, antikoagulancia, srážecí časy a jejich měření. Cévní přístupy pro dialýzu – typy, monitorování funkce, intervenční techniky. Účinnost dialýzy – metody a techniky jejího hodnocení. Konvektivní dialyzační techniky – hemodiafiltrace, hemofiltrace. Kontinuální hemoeliminační metody (CAVH/CVVH, CAVHD/CVVHD, adsorpční a aferetické techniky, extrakorporální metody léčby jaterního selhání. Úprava vody pro dialyzační techniky. Peritoneální dialýza – funkční princip, režimy (CAPD, APD, CCPD), cyklery, hodnocení účinnosti. Impedometrie a její využití u dialyzované populace. Organizace léčby chronického selhání ledvin, registry, statistika. Diskuze a dotazy k odpřednášeným tématům.
Upřesnění:
(pokud opatření MZ ČR neumožní prezenční formu kurzu, proběhne online v prostředí MS Teams)

Další možnosti