Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 220211101

Název akce:
Specializační webinář – Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování
Typ akce:
Specializační webinář
Kód akce:
220211101
Datum a čas konání:
14.04.2021 - 9:00-17:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
YouTube, Zoom
Cena:
1450 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
dětské lékaře před atestací z praktického lékařství pro děti a dorost a pro lékaře zařazené do Kvalifikačního kurzu (KK) pro obor PLDD. Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit až po zařazení do KK.
Tématické celky:
Pediatrické obory
Vedoucí:
MUDr. KABÍČEK Pavel, CSc.
Lektoři:
PhDr. CSÉMY Ladislav
MUDr. KORANDA Marian
MUDr. KABÍČEK Pavel, CSc.
Mgr. FRÁGNEROVÁ Dana
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Adolescence – fyziologické zvláštnosti, nejčastější somatické choroby, které začínají v dospívání. Epidemiologie zneužívání NL u českých adolescentů. Specifika léčby závislostí u dětí a adolescentů. Poruchy příjmu potravy. Časné projevy chronických chorob v dospívání, komunikace s dospívajícím a jeho rodiči. Kazuistiky z praxe, kvíz, diskuze.

Další možnosti