Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 331011111

Název akce:
Webinář – AKK pro biomedicínské techniky a inženýry – modul Bezpečnost při užívání přístrojových zdravotnických prostředků a ostatních technických děl ve zdravotnictví
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
331011111
Datum a čas konání:
09.03.2021 9:00 - 11.03.2021 18:00
Místo konání:
On-line
Cena:
6000 Kč

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
absolventy elektrotechnických studijních programů vyšších odborných škol, vysokých škol (bakalářský a magisterský stupeň) se zaměřením na zdravotnickou techniku, i bez tohoto zaměření; určení kurzu a vstupní podmínky odpovídají paragrafům 20 a 27 zák. č. 96/2004 Sb. upřesněným Metodickým pokynem MZ ČR (viz Věstník MZ ČR, částka 10/2010.) k vyhl. č. 39/2005 Sb.
Tématické celky:
Biomedicínské a technologické obory
Vedoucí:
doc. Ing. HOZMAN Jiří, Ph.D.
Ing. GROŠPIC Antonín, CSc.
Ing. NÁHLÍK Jan
Ing. HORÁKOVÁ Ivana, CSc.
Ing. MIKHAILOV Yegor
Lektoři:
Ing. HORÁKOVÁ Ivana, CSc.
Ing. GROŠPIC Antonín, CSc.
doc. Ing. HOZMAN Jiří, Ph.D.
Ing. NÁHLÍK Jan
Ing. MIKHAILOV Yegor
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Základní podmínky a předpoklady užívání zdravotnických prostředků. Úloha biomedicínského technika a inženýra. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., vyhl. MPSV ČR č. 73/2010 Sb., ČSN EN 62353, ČSN EN 50110, ČSN EN 61140, ČSN EN 60529. Koncept unikajících proudů u zdrav. el. přístrojů. ČSN 33 2140 a ČSN 33 2000-7-710. ČSN EN 60601-1. Povinnosti pořizovatele a provozovatele zdravotnických prostředků (zák. 268/2014 Sb.). Bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření ve zdravotnictví. Metrologické zajištění zdravotnických prostředků (zák. č. 505/1990 Sb., vyhl.č. 345/2002 Sb.). Evidence zdravotnických přístrojů. Zdravotnické prostředky jako stanovená zařízení (zák. 22/1997 Sb.). NV 54/2015, 55/2015, 56/2015. Medicinální plyny, tlaková zařízení.
Zbývajících volných míst:
2
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti