Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238011112

Název akce:
Webcast – Základy telemedicíny
Typ akce:
Webcast
Kód akce:
238011112
Datum a čas konání:
25.02.2021 9:00 - 12.03.2021 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
800 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří zavádějí nebo již poskytují tyto nové služby.
Tématické celky:
Praktické lékařství, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
RNDr. NEUWIRT Karel
doc. Ing. LHOTSKÁ Lenka, CSc.
Lektoři:
RNDr. NEUWIRT Karel
doc. Ing. LHOTSKÁ Lenka, CSc.
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Díky rozvoji technologií i medicínského poznání a současně díky nové, mimořádné a komplikované epidemiologické situaci nejen v naší zemi, způsobené novým virem z Číny, narůstá zájem o telemedicínu, zejména o distanční konzultace a další formy poskytování zdravotní péče „na dálku“. Distanční péče či telemedicína si aktuálně hledá své místo ve spektru zdravotních služeb nejen v naší zemi. Seznámení s definicemi a obsahem telemedicíny, s legislativními východisky pro poskytování zdravotních služeb „na dálku“ v ČR. Osvojení požadavků na kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb poskytovaných distančně. Úspěšná transformace digitálního zdravotnictví také vyžaduje, aby občané měli důvěru a porozuměli výhodám, které jim mohou nové technologie přinést v oblasti poskytování zdravotních služeb. Webcast je zakončen testem.

Další možnosti