Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238011111

Název akce:
Webcast – Novinky v telemedicíně – Distanční podpora péče o diabetika
Typ akce:
Webcast
Kód akce:
238011111
Datum a čas konání:
02.03.2021 9:00 - 16.03.2021 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
300 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře a další zdravotnické pracovníky.
Tématické celky:
Praktické lékařství, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Lektoři:
Ing. MUŽÍK Jan
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Chronická onemocnění jsou oblastí, kde telemedicína pomáhá nejvíce. Telemedicína může být přínosná jak pro pacienty s DM 1. typu, což bývají často mladší lidé s lepším vztahem k moderním technologiím, tak i s typem 2, kde může sloužit jako prostředek pro zvýšení motivace k udržení zdravějšího životního stylu. Telemedicína pomáhá vyřešit situace, kdy pacient navštěvuje každý čtvrtrok diabetologa a ten má pouze 15 minut na to, aby se seznámil s obrovským množstvím dat, která pacient vygeneruje ve svém diabetickém deníku a na základě těchto dat upravil léčbu a poradil pacientovi, jak lépe kompenzovat onemocnění. Telemedicína umožňuje tato data předat lékaři ještě před návštěvou pacienta a případně automaticky upozorní na konkrétní problematické situace. Protože výrobci přístrojů (senzory, pumpy apod.) jen neradi zpřístupňují data, vzniká řada DIY projektů, kde se sami pacienti snaží zpřístupnit svá data lékařům. Během výukového bloku se posluchači se seznámí s největšími problémy, se kterými se pacienti i lékaři pravidelně setkávají a jež mohou být vyřešeny pomocí telemedicíny. Dále se posluchači dozví o nejmodernějších zařízeních pro pacienty s diabetem, které principů telemedicíny využívají: kontinuální senzory glykémie (CGM) a okamžitá monitorace, chytrá inzulinová pera, inzulinové pumy a možnosti propojení s CGM nebo chytré náramky pro monitoring fyzické aktivity. Probrány budou rovněž mobilní a webové aplikace včetně DIY projektů, které vytvářejí pacienti sami pro sebe. Na závěr posluchači uslyší o nejvýznamnějších klinických studiích a pilotních projektech v ČR i zahraničí, které byly postaveny na využití telemedicínských technologií v péči o pacienty s diabetem.

Další možnosti