Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238011110

Název akce:
Webcast – Novinky v telemedicíně – Telerehabilitační řešení
Typ akce:
Webcast
Kód akce:
238011110
Datum a čas konání:
02.02.2021 9:00 - 16.02.2021 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
300 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře a další zdravotnické pracovníky.
Tématické celky:
Praktické lékařství, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Lektoři:
Mgr. ŠEDIVCOVÁ Luisa
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Smyslem telemedicíny je vychytat možné hrozby pro pacienty, které by je v pozdějším stádiu mohly ohrozit na životě. Telemedicínské technologie, v tomto případě telerehabilitace, umožní individuálnější a dostupnější kinezioterapii pro jednotlivé pacienty všech věkových skupin od dětí po seniory. Díky individuálnímu přístupu lze telerehabilitaci využít u širokého spektra diagnóz, nejen u ortopedických či neurologických. Podmínkou telerehabilitace je zprostředkovaný kontakt pacient – terapeut. Distanční kontakt slouží ke vzdálené podpoře a kontrole pacienta (email, videohovor či hlasové zprávy). Přidanou hodnotou telerehabilitace jsou speciálně vytvořené senzory a nositelná elektronika k záznamu motorické aktivity. V budoucnu může tento distanční sytém sloužit jako varianta péče při epidemiích, přírodních kalamitách či jako prevence nebo varianta terapie pro chronické pacienty. Posluchači po shlédnutí tohoto výukového bloku pochopí základní principy telerehabilitace z teoretické stránky. Porozumí problematice používání telerehabilitačního řešení v klinické praxi a získají základní orientaci, jak s tímto nástrojem v praxi pracovat. Probrány budou definice pojmů a rozdíl mezi klasickou rehabilitací a telerehabilitací, historie telerehabilitace, poskytování zdravotní péče na dálku a aktuální situace ohledně financování. Na závěr se posluchači dozví o telerehabilitaci z různých pohledů: z pacientova pohledu, terapeutova, lékaře, zdravotní pojišťovny, zdravotnického zařízení a jaké jsou indikace a výhody telerehabilitace.

Další možnosti