Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 331011104

Název akce:
Specializační webinář – Informatika a statistika ve zdravotnictví
Typ akce:
Specializační webinář
Kód akce:
331011104
Datum konání:
7.4.2021 - 8.4.2021
Místo konání:
On-line
Cena:
3200 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
biomedicínské inženýry zařazené do specializačního vzdělávání.
Tématické celky:
Biomedicínské a technologické obory
Vedoucí:
Ing. SEIDL Libor
RNDr. MALÝ Marek, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Základy statistické metodologie a její aplikace v biomedicíně a zdravotnictví, náhodná veličina a pravděpodobnostní rozdělení, testy hypotéz o průměrech, analýza rozptylu, informační toky v resortu zdravotnictví (účastníci a datové standardy), analýza kategoriálních dat, testy hypotéz, měření závislosti, korelace a regrese, další míry statistické závislosti, neparamerické metody, informační zdroje pro biomedicínu a zdravotnictví, Bayesův vzorec, měření kvality diagnostických a screeningových testů.
Stav vzdělávací akce:
Akce je naplněna

Další možnosti