Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 214011101

Název akce:
Specializační webcast – Klinická mikrobiologie – novinky
Typ akce:
Specializační webcast
Kód akce:
214011101
Datum a čas konání:
08.03.2021 9:00 - 21.03.2021 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
8000 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
VŠ nelékaře jako součást přípravy k atestační zkoušce v oboru mikrobiologie.
Tématické celky:
Biomedicínské a technologické obory
Vedoucí:
MUDr. ADÁMKOVÁ Václava
Lektoři:
MUDr. ČERNÁ Olga
MUDr. PAVLÍK Emil, CSc.
MUDr. MALLÁTOVÁ Naděžda
MUDr. ADÁMKOVÁ Václava
doc.MUDr. KEMLINK David, Ph.D.
MUDr. et RNDr. STEJSKAL František, Ph.D.
MUDr. KREIDLOVÁ Miluše
Doc. MUDr. ŽEMLIČKOVÁ Helena, Ph.D.
MUDr. KUPIDLOVSKÁ Lenka
MUDr. OTÁHAL Michal
MUDr. OLIŠAROVÁ Petra
MUDr. ULRYCH Jan, Ph.D.
MUDr. PICHLÍKOVA Yvona
prof. MUDr. PRÁZNÝ Martin, Ph.D.
MUDr. ZÁKOUCKÁ Hana
MUDr. LIPŠ Michal
MUDr. NYČ Otakar, Ph.D.
MUŠKOVÁ (VÁCHALOVÁ) Dagmar
MUDr. KONÍŘOVÁ Eva
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Alena Vávrová
E-mail: vavrova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 455
Kmenový základ:
Není
Program:
Základní činnosti ATB střediska, základní metody surveillance, prevence a kontroly antibiotické rezistence, základní metody sledování a hodnocení spotřeby antibiotik, základní nástroje a metody ovlivňování správného používání antibiotik v primární, ambulantní a nemocniční zdravotní péči. Komplexní diferenciálně diagnostické přístupy v klinické mikrobiologii s důrazem na celistvou interpretaci výsledků vyšetření, konzultační a konziliární činnost a interdisciplinární spolupráce při řešení diagnostiky, léčby a prevence infekcí u hospitalizovaných pacientů. Tematicky se kurz zaměřuje zejména na respirační infekce (komunitní a nozokomiální pneumonie), infekce krevního řečiště, uroinfekce a urosepse, infekce v místě chirurgického výkonu, neuroinfekce spojené s používáním cizorodého materiálu, infekce zažívacího ústrojí, včetně infekcí vyvolaných Clostridium difficile a další.
Zbývajících volných míst:
6
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)
Poznámka:
Z epidemických důvodů je prezenční kurz převeden na distanční-webcast

Soubory ke stažení

Další možnosti