Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 201211101

Název akce:
Specializační webinář – Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti
Typ akce:
Specializační webinář
Kód akce:
201211101
Datum a čas konání:
19.04.2021 9:00 - 23.04.2021 16:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
7750 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
algeziology v rámci předatestační přípravy a zájemce o psychologii a komunikaci.
Tématické celky:
Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Praktické lékařství
Vedoucí:
PhDr. RAUDENSKÁ Jaroslava, Ph.D.
Lektoři:
Doc.RNDr. YAMAMOTOVÁ Anna, CSc.
PhDr. RAUDENSKÁ Jaroslava, Ph.D.
PhDr. JAVŮRKOVÁ Alena, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Biopsychosociální pojetí chronické bolesti, diferenciální diagnostika u pacientů s chronickou bolestí, psychosomatika, poruchy osobnosti, psychoterapie léčby bolesti (dynamická, kognitivně behaviorální, hypnosugestivní, herní terapie), komunikace, vztah lékař a pacient, prevence syndromu vyhoření v algeziologii, bolest a závislost, bolest a spiritualita, bolest a sexualita.

Další možnosti