Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294011112

Název akce:
Webinář – Hrazená péče, nadstandard a spory o úhradu ze zdravotního pojištění
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
294011112
Datum a čas konání:
16.02.2021 - 9:00-12:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
2500 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
poskytovatele zdravotních služeb, lékaře, vedoucí pracovníky, vlastníky, ředitele.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Lektoři:
JUDr. DOSTÁL Ondřej, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Vlasta Prosecká
E-mail: prosecka@ipvz.cz
Telefon: 271 019 335
Kmenový základ:
Není
Program:
Rozsah nároku pojištěnce na hrazenou péči, povinnosti zdravotní pojišťovny a smluvního poskytovatele, časová a místní dostupnost, doplatky a problematika nadstandardu. Právní předpisy: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o časové a místní dostupnosti. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád. Zákonný nárok pojištěnce na hrazené služby, léky a zdravotnické prostředky. Výjimečná úhrada péče nehrazené ze zdravotního pojištění. Služby schvalované revizními lékaři, soudní přezkum rozhodnutí. Nárok na zajištění časové a místní dostupnosti zdravotních služeb. Odmítnutí a ukončení péče, problematika spádovosti. Problematika "nadstandardu", poskytování souvisejících služeb a nehrazené péče.

Další možnosti