Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 235011107

Název akce:
Akreditovaný kvalifikační kurz – Zrakový terapeut – Obecná zdravotnická část
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
235011107
Datum konání:
12.4.2021 - 16.4.2021
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
50000 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
JOP, absolventy akreditovaného magisterského studijního programu speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie. Do AKK může být uchazeč zařazen po doložení výkonu povolání jiného odborného pracovníka ve zdravotnickém zařízení pod vedením klinického zrakového terapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru oftalmologie v minimálním rozsahu 6 měsíců.
Tématické celky:
Ostatní nelékařské obory
Vedoucí:
PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.
PhDr. ŠTĚTOVSKÁ Iva, Ph.D.
Doc.MUDr. ŠIMEK Jiří, CSc.
Mgr. POVOLNÁ Michaela
MUDr. SEINER Miroslav
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Organizace a řízení zdravotní péče. Etika ve zdravotnictví. Právní souvislosti s poskytováním zdravotní péče. První pomoc. Vybraná témata ochrany a podpory veřejného zdraví. Zdravotnická informatika a dokumentace. Kapitoly z psychologie.
Zbývajících volných míst:
1
Upřesnění:
Účastnický poplatek za celý AKK je 50.000,- Kč a bude zaplacen před zahájením kurzu. Kurz probíhá v období 4–10/2021. Praktická část bude probíhat ve smluvních zařízeních v období 10/2021–2/2022.
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti