Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238002272

Název akce:
Mimořádný webcast – Základy telemedicíny
Typ akce:
Mimořádný webcast
Kód akce:
238002272
Datum a čas konání:
23.11.2020 9:00 - 04.12.2020 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
800 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře se zájmem o problematiku distanční péče (telemedicínu).
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Lektoři:
RNDr. NEUWIRT Karel
doc. Ing. LHOTSKÁ Lenka, CSc.
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
V rámci webcastu se posluchači seznámí s definicemi a obsahem telemedicíny, s legislativními východisky pro poskytování zdravotních služeb „na dálku“ v ČR. Dále si osvojí základní požadavky na kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb poskytovaných distančně. Posluchači budou také seznámeni se základními právy fyzických osob, jak jsou stanovena Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V rámci webcastu budou probrány příklady používaných řešení: vzdálená konzultace, second opinion (často využívané v radiologii); monitorování (online, offline + dávkové zpracování, sledování trendů v jednotlivých parametrech); terapie (rehabilitace, psychiatrie, diabetes); vzdělávání. Základní možnosti připojení pro telekonzultaci, pro dálkové monitorování, dálkovou terapii a vzdělávání. Ke všem typům připojení budou prezentovány příklady z reálné praxe. Zároveň upozorníme na možná rizika, týkající se nesprávného použití přístroje, ověření přesnosti měření, využívání neověřených mobilních aplikací, zabezpečení přenosu dat, četnost měření, apod. Webcast je zakončen testem, který slouží posluchačům jako zpětná vazba o nabytých znalostech.

Další možnosti