Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 210502272

Název akce:
Mimořádný specializační kurz – Klinická výživa a intenzivní metabolická péče II. část (speciální)
Typ akce:
Mimořádný specializační kurz
Kód akce:
210502272
Datum konání:
10.12.2020 - 11.12.2020
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Cena:
3200 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
frekventanty zařazené do předatestační přípravy v oboru KVIMP, lékaře všech oborů se zájmem o klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči v rámci programu celoživotního vzdělávání a uchazeče v přípravě k získání funkční licence F016.
Vedoucí:
doc. MUDr. TĚŠÍNSKÝ Pavel
MUDr. SZITÁNYI Peter, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Druhá část specializačního kurzu subkatedry klinické výživy a intenzivní metabolické péče (KVIMP) navazuje na základní kurz. Kurz obsahuje 16 témat a je ukončen testem. Frekventanti se seznámí s indikacemi a správnou aplikací nutriční intervence v různých klinických situacích na JIP a lůžku standardní péče, problematikou nemocniční malnutrice a jejím řešením, diagnostikou a řešením komplikací, problematikou a logistikou ambulantní výživy, registrem, akutními metabolickými stavy a aktuálními doporučenými postupy. Zvláštní důraz je kladen na nutriční podporu se zřetelem na diagnózu (sepse, kritický stav, eliminační metody, onkologie, gastroenterologie, neurologie, nefrologie a další). Absolvent kurzu bude schopen řešit problémy spojené s hospitalizační malnutricí a správně aplikovat doporučené postupy ve výživě u různých klinických stavů včetně kriticky nemocných. Absolvování kurzu je podmínkou k atestační zkoušce v oboru KVIMP, resp. pro kvalifikaci k získání funkční licence ČLK F016.

Další možnosti