Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 235002104

Název akce:
Kurz – Základy hodnocení EKG křivek pro nelékaře
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
235002104
Datum konání:
8.10.2020 - 26.11.2020
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
4000 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
nelékařské zdravotnické pracovníky.
Tématické celky:
Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. SEDLOŇ Pavel
Lektoři:
MUDr. SEDLOŇ Pavel
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz probíhá v rámci 5 dnů 8. 10., 22. 10., 5. 11., 12. 11. a 26. 11. vždy od 14 do 18 hodin. Historie a principy EKG. Historie elektrokardiografie. Klidový a akční potenciál. Převodní systém srdeční, anatomie a fyziologie. Technické zapojení EKG svodů, elektrokardiograf. Principy vzniku jednotlivých částí EKG křivky. Popis EKG křivky. Poruchy vedení. Sick sinus syndrom. AV blokáda. Poruchy nitrokomorového převodu. Supraventrikulární arytmie. AVRT, AVNRT, flutter síní a další reentry arytmie. Fibrilace síní. Syndromy preexitace, WPW syndrom. Komorové arytmie. Komorové extrasystoly. Komorové tachykardie. Syndrom dlouhého QT. Kardiostimulace. Základní principy kardiostimulace. EKG obraz jednotlivých druhů stimulovaných rytmů. Poruchy vnitřního prostředí v EKG obraze. Hyperkalemie, hypokalemie, hyperkalcemie a hypokalcemie. Hypotermie. ICHS v EKG obraze. EKG obraz transmurální ischemie myokardu. Praktická cvičení – popis EKG křivek.

Další možnosti