Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 331002118

Název akce:
Specializační webinář – Zpracování a analýza biosignálů (EKG) – část 2a
Typ akce:
Specializační webinář
Kód akce:
331002118
Datum a čas konání:
05.11.2020 - 10:00-16:00
Místo konání:
On-line
Cena:
4000 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
biomedicínské inženýry zařazené do specializačního vzdělávání se zaměřením 4.2.5 v oboru klinické inženýrství.
Tématické celky:
Biomedicínské a technologické obory
Vedoucí:
doc. Ing. LHOTSKÁ Lenka, CSc.
Ing. MACAŠ Martin, Ph.D.
Lektoři:
doc. Ing. LHOTSKÁ Lenka, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Praktické ukázky měření dat v kardiologii a jejich zpracování, mnohasvodové mapování hrudních potenciálů (BSPM). Představení reálného problému ve formě popisu reálně běžících projektů klinického výzkumu – problematika kvality vstupních dat, jejich vyhodnocování, zobecňování versus individualizace na základě dat.

Další možnosti