Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 331002106

Název akce:
Specializační webinář – Zobrazovací metody a techniky v medicíně – část 6
Typ akce:
Specializační webinář
Kód akce:
331002106
Datum a čas konání:
04.11.2020 - 10:00-16:00
Místo konání:
On-line
Cena:
3200 Kč
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
biomedicínské inženýry zařazené do specializačního vzdělávání se zaměřením 4.2.3 v oboru klinické inženýrství.
Tématické celky:
Biomedicínské a technologické obory
Vedoucí:
doc. Ing. HOZMAN Jiří, Ph.D.
Lektoři:
doc. Ing. HOZMAN Jiří, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Planární gamagrafie, princip, signál, detekce, základní skladba hardware (Angerova gamakamera), hodnocení kvality, SPECT a PET gamagrafie, principy – projekčně-rekonstrukční tomografie, standardní a elektronická kolimace, základní skladba hardware SPECT a PET, hybridní zobrazovací systémy, trendy vývoje konstrukce a aplikace.
Upřesnění:
Sraz u Motol Café (vestibul s fontánou v pavilonu pro dospělé).

Další možnosti