Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207001277

Název akce:
Mimořádný kurz – Aktuálně o Covid-19
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
207001277
Datum konání:
30.6.2020
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1400 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře a nelékaře KHS a ZÚ, infektology, epidemiology a hygieniky, mikrobiology, praktické lékaře a další specialisty, kteří se zabývají touto problematikou.
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Lektoři:
MUDr. RÁŽOVÁ Jarmila, Ph.D.
Prof.MUDr. ŠEDIVÁ Anna, CSc.
prof. MUDr. PRYMULA Roman, Ph.D.
MUDr. et RNDr. STEJSKAL František, Ph.D.
RNDr. JIŘINCOVÁ Helena
MUDr. MAREŠOVÁ Martina
RNDr. TACHEZY Ruth, Ph.D.
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
V kurzu budou podány aktualizované informace o dosud známých vlastnostech a charakteristikách SARS Cov-2, detailech patogenezy COVID-19, vnímavosti vůči nákaze. Budou probrány současné poznatky, klinické úspěchy, neúspěchy a perspektivy v terapii. Další přednášky budou zaměřeny na problematiku testování a interpretaci výsledků prevalenční studie. Budou komentována karanténní opatření, jejich efekt a problémy, uvedeny možnosti a limity perspektivní vakcinace. Diskuze za účasti hlavní hygieničky, představitelů SZÚ a zúčastněných lektorů se soustředí na dosud nezodpovězené otázky závažné problematiky COVID-19.

Soubory ke stažení

program kurzu (70 KB)

Další možnosti