Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207001273

Název akce:
Mimořádný kurz – Vědecké důkazy v lékařství, vyhledávání a kritické hodnocení jejich validity
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
207001273
Datum konání:
15.6.2020
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1000 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je káva během přestávky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
doktorandy preventivního lékařství a další biomedicínské obory. Výuka probíhá formou kombinovaného e-kurzu a následného kontaktního praktického cvičení. Distanční část kurzu formou e-learningu přinese absolventům časovou úsporu, kontaktní část výuky pak možnost diskuse a praktického ověření nabytých teoretických poznatků.
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Mgr. HÁJKOVÁ Kateřina, MBA
MUDr. ŠMERHOVSKÝ Zdeněk, CSc. PhD.
doc. PhDr. PAPÍK Richard, Ph.D.
Lektoři:
Mgr. HÁJKOVÁ Kateřina, MBA
doc. PhDr. PAPÍK Richard, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Obsah e-kurzu EBM z pohledu klinické epidemiologie (rozsah cca 15 hodin): Přehled o tom, co medicína založená na důkazech umožňuje a jak se praktikuje. Těžištěm je výuka systematického vyhledávání "nejlepších" dostupných vědeckých důkazů, jejich posouzení z hlediska validity, biologické signifikace a klinické relevance, tj. z hlediska použitelnosti validního a relevantního důkazu v praxi. Obsah kontaktní výuky (rozsah 5 hodin): Typologie a kategorizace informačních zdrojů s důrazem na databáze a digitální knihovny. Systém lékařských knihoven v ČR, NLK a její služby. Efektivní metody vyhledávání v odborných informačních zrojích, analytické vyhledávání, vybrané medicínské databáze a další zdroje vědeckých informací. Praktické cvičení: intuitivní versus analytické vyhledávání v informačních zdrojích, včetně strategií vhodných pro EBM. Rozbor a diskuse k předem vyhledané odborné práci.

Další možnosti